Gå til innhold

Norges største designportal

Finn designkompetansen som passer ditt behov. Les mer

Vilkår og betingelser for bruk

Designbasen er en tjeneste som drives av Norsk Designråd (Designrådet). Ved å opprette brukerkonto på nettstedet www.designbasen.no (Nettstedet) innebærer det at du (Brukeren) har lest, forstått og samtykker til å være bundet av de vilkår og betingelser som følger av denne avtalen (Avtalen).

1    OPPRETTELSE AV BRUKERKONTO

For å kunne opprette brukerkonto på Nettstedet må Brukeren ha medlemskap i Grafill, Norske Industridesignere (KF), Norske Interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL) eller Kreativt Forum (KF), eller tilby designtjenester i samsvar med en eller flere av disse organisasjonens krav.

Brukeren kan ikke registrere mer enn én brukerkonto eller registrere en brukerkonto i annens navn.

Designrådet forbeholder seg retten til å sende ut informasjon som angår tjenesten (Nettestedet) via sms eller e-post til Brukeren. men Informasjonen Brukeren oppgir under registreringen vil ikke bli videresolgt eller overlevert til andre. 

Brukeren kan når som helst reservere seg mot reklame og annen informasjon fra Designrådet (utenom det nevnt ovenfor) ved å klikke på "avmelding" nederst i eposten.

2    BRUKERATFERD

Innhold Brukeren laster opp, publiserer, sender, deler, lagrer eller på annen måte gjør tilgjengelig på Nettstedet må være korrekt.

Brukeren må ikke laste opp, publisere, sende, dele, lagre eller på annen måte gjøre tilgjengelig innhold på Nettstedet som er skadelig, ærekrenkende, hatefullt, rasistisk, eller støtende eller ulovlig på annen måte.

Brukeren må ikke laste opp, publisere, sende, dele, lagre eller på annen måte gjøre tilgjenglig innhold på Nettstedet som inneholder virus eller annen kode, filer eller programmer designet for å forstyrre, ødelegge eller begrense software, hardware eller telekommunikasjonsutstyr.


3    IMMATERIELLE RETTIGHETER

Immaterielle rettigheter til innhold på Nettstedet, herunder men ikke begrenset til design, tekst, grafikk, bilder, video, informasjon, tileggsprogrammer, programvare, musikk og lyd, innehas av Designrådet, Nettstedets brukere og tredjeparter. Brukeren kan ikke kopiere, modifisere, publisere, overføre eller selge innhold på Nettstedet i noen form eller på noen måte, verken helt eller delvis, uten skriftlig tillatelse fra Designrådet. Dette gjelder ikke for innhold som Brukeren selv lovlig har lagt ut på Nettstedet.

Brukeren garanterer at ikke noe innhold som han laster opp, publiserer, sender, deler, lagrer eller på annen måte gjør tilgjengelig på eller gjennom Nettstedet, krenker tredjeparters rettigheter, herunder opphavsrett, varemerker, eller andre immaterielle rettigheter.

Designrådet respekterer andres immaterielle rettigheter. Dersom du mener at noe materiell på Nettstedet krenker dine immaterielle rettigheter, kan du sende skriftlig melding om dette til Designrådet.
 

4    ANSVARSFRASKRIVELSER

Designrådet er ikke ansvarlig for noe innhold, tredjepartsapplikasjoner eller programmer som er produsert eller lagt ut på Nettstedet av Brukere, Designrådet eller tredjeparter.

Nettstedet og innholdet på Nettstedet benyttes "slik det er". Designrådet garanterer ikke at Nettstedet er uten mangler og vil fungere uten forstyrrelser eller feil. Designrådet gir ingen garantier, verken utrykkelig eller underforstått, om at Nettstedet kan brukes til et spesielt formål.


5    ANSVARSBEGRENSNING OG SKADESLØSHOLDELSE

Designrådet er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap, konsekvenstap eller annet følgetap, herunder tap av fortjeneste, tap av goodwill, tap av data e.l. som følge av bruk av Nettstedet.

Brukeren skal holde Designrådet skadesløs i forbindelse med ethvert ansvar, krav, skader, tap eller kostnader som Designrådet måtte pådra seg i forhold til tredjemann i forbindelse med Brukerens bruk av Nettstedet.


6    ENDRING OG OPPHØR

Designrådet kan endre vilkår og betingelser i Avtalen ved å gi Brukeren rimelig varsel i forkant av endringen. Dersom Brukeren fortsetter å bruke Nettstedet etter at varselsperioden har utløpt, anses han for å ha akseptert endringene og/eller tilleggene.

Brukeren kan uten grunn og når som helst si opp Avtalen forutsatt at Designrådet gis rimelig varsel.

Designrådet kan uten grunn og når som helst si opp Avtalen og slette innhold og/informasjon som Brukeren har lagt ut på Nettstedet, forutsatt at Brukeren gis rimelig varsel.

Ved oppsigelse slettes Brukerens brukerkonto på Nettstedet.


7    TVISTELØSNING

Avtalen er underlagt og skal fortolkes i samsvar med norsk lov. Dersom det oppstår en tvist mellom Brukeren og Designrådet i forbindelse med tolkningen av Avtalen, skal partene forsøke å løse tvisten gjennom forhandlinger.  Dersom forhandlinger ikke fører frem, avgjøres tvisten ved de alminnelige norske domstoler, med Oslo tingrett som verneting.

Legg til:

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Digg
  • Reddit
  • StumbleUpon

Var dette relevant for deg?