Gå til innhold

Norges største designportal

Finn designkompetansen som passer ditt behov. Les mer

Hvem står bak Designbasen?

Tjenesten er utviklet av Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) i samarbeid med Innovasjon Norge, Grafill, Norske Industridesignere (NID), Norske interiørarkitekter og møbeldesigneres landsforening (NIL) og Kreativt Forum.

Grafill

Grafill - Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon - samler 1400 fagfolk og studenter innenfor grafisk design, illustrasjon, animasjonsdesign, tegneserieskaping og interaktiv design. Grafill har innført en beskyttet yrkestittel for sine medlemmer - AMG Autorisert Medlem Grafill - som er et kvalitetsstempel på faglig og profesjonell kompetanse. Les mer på www.grafill.no.

Norske Industridesignere (NID)

NID har som oppgave å utbre kjennskap til god industridesign og fremme den kulturelle og næringsmessige betydningen av bruk av ny design både overfor det offentlige og allmennheten. Medlemmer i foreningen har rett til å bruke tittelen MNID. Les mer på www.nid.no

Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL)

NIL er en fagideell organisasjon som samler høyt kvalifiserte interiørarkitekter og møbeldesignere fra hele landet. Interiørarkitekt MNIL og Møbeldesigner MNIL er et kvalitetsstempel for høy kompetanse og profesjonalitet i arbeidet.Les mer på www.nil.no

Kreativt Forum (KF)

Designbasen-samarbeidet startet med Designbyråforeningen, som senere ble fusjonert med Kreativt Forum (KF).  KF jobber for å skape verdens fremste miljø for kreativ kommersiell kommunikasjon og organiserer noen av de største reklame- og designbyråene i Norge. Les mer på www.kreativtforum.no.

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge gir lokale ideer globale muligheter ved å fremme innovasjon, internasjonalisering og omdømme. I samarbeid med Norsk Designråd vil Innovasjon Norge bidra til at flere bedrifter i Norge tar i bruk profesjonell designkompetanse. Les mer på www.innovasjonnorge.no.

Norsk design- og arkitektursenter

Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) fremmer design og arkitektur i nærings- og samfunnsmessig perspektiv. Vi jobber for kvalitet og nytenkning gjennom bruk av design og arkitektur i utvikling av omgivelser, produkter og tjenester. Vi skal stimulere til innovasjon og økt verdiskaping i norsk næringsliv og bidra til bedre tjenester, mer solide beslutninger og høyere effektivitet i offentlig sektor. Les mer på doga.no

Legg til:

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Digg
  • Reddit
  • StumbleUpon